YEŞİL OSB DEVRİ BAŞLIYOR

YEŞİL OSB DEVRİ BAŞLIYOR

YEŞİL OSB DEVRİ BAŞLIYOR

Avrupa birliği konseyi 2021 yılında yürürlüğe soktuğu “Yeşil Mutabakat” sonrası OSB’ler genelinde yeşil dönüşümün gerekliliği ön plana çıkarılıyor.

Bu sebep ile Türkiye’deki önemli tedarik ağı olan OSB’ler kademeli olarak bu mutabakata uygun dönüşümler gerçekleştirmek durumunda kalacaklar.

Küresel dünyada ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınmanın etkisiyle, iklim değişiklikleri, kirlilik, su sorunu ve doğal kaynakların yok olmaya başlamasıyla “Sürdürülebilirlik” kavramını daha da önemli hale getirmektedir. Günümüzde her geçen gün daha da artan şekilde endüstriyel yapıların inşa edildiği görülmektedir. Bu aşamada birçok doğal kaynak tüketilmekte ve ortaya çıkan atıkların çevreye salınımı ile doğaya ve atmosfere ciddi zararlar verilmektedir.

Çevreye zararı ve Enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen “Yeşil OSB” kavramı belirlenmiş olup bunun içinde gerekli parametreler ortaya çıkartılmıştır.

Yeşil OSB, Dünya bankası ve Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından yürütülmeye başlatılan yeni bir projedir. Başlıca amacı ise OSB’lerin çevresel, ekonomik ve yönetim performanslarının iyileştirilmesi ve bu konuda kalıcı çözümlerin üretilmesini hedefler.

Türkiye’nin Avrupa pazarındaki ticaret hacmi göz önüne alındığında “Yeşil OSB” dönüşümünün çok önemli olduğu aşikardır. Yeşil OSB’lere dönüşüm için bakanlık tarafından Yeşil OSB sertifikasyon sisteminin kurulması hususunda çalışmalar yürürlüğe girmiş durumdadır.

Yeşil OSB sertifikasyon sistemi tanımlanan yerlerde; çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanlarının oluşturulması planlanmaktadır.

Yeşil OSB projesi için; OSB’lerin su ve enerji yönetimi, planlama, iklim değişikliği ile mücadele gibi konuların çözümlerinin bulunması gerekiyor.

Yine sertifikasyon sistemi ile OSB’lerin sürdürülebilirlik performansını ölçen parametreler belirlenmiş olup yapılan değerlemeler sonucunda gerekli puanı toplayan OSB’ler “Yeşil OSB” sertifikası almaya hak kazanıyor.

Böylelikle bu OSB’ler finansal yapısı, Su ve Enerji yönetimi, paydaş ilişkileri, iklim değişiklikleri ile mücadele, planlama ve sürdürülebilir politikalar geliştirmiş olarak daha verimli ve daha çevreci bir hale gelmiş oluyorlar.

Şimdilerde seçilen 18 pilot OSB’de çalışmalar hızla devam etmektedir. Finansal olarak ise yaklaşık 1 milyar $ yatırım yapılarak. Yılda 200 milyon dolar elektrik, 100 milyon $ su tasarrufu ve yaklaşık 1,4 mt C02 sera gazı azaltımı hedeflenmektedir.

ŞİMDİ RANDEVU OLUŞTURUN!

Size En Uygun Gayrimenkulu Bulmamız İçin;